Basiswaarden FAKTS schragen duurzaam ondernemingsbeleid

Duurzaam ondernemen vertaalt zich bij FAKTS dagelijks in een win-win situatie voor alle betrokken stakeholders: klanten, partners, medewerkers en hun familie, leveranciers, vennoten, buren,…. Daarbij passen we consequent onze basiswaarden integriteit, respect, vertrouwen en betrokkenheid toe en stellen telkenmale de vraag: “Wat is de impact van ons handelen op de 4 P’s: Person, People, Prosperity en Planet?”

FAKTS gelooft heel sterk in de kracht en het potentieel van mensen en teams en vertaalt die in duurzame HR-processen. Kortom, wij stimuleren zowel de persoonlijke als professionele groei van elke medewerker zoveel mogelijk. Dit door te investeren in levenslang leren, een open dialoog, een sterke verbeter- en veranderingsenergie en een verbindende feedbackcultuur. De term ‘zelfleiderschap’, die elke betrokkene ruimte geeft op zijn/haar tempo en manier te groeien en te ‘bloeien’, speelt een cruciale rol in dit totaalproces.

Duurzaam ondernemen beperkt zich bij FAKTS geenszins tot een minimale ecologische voetafdruk. Wij engageren ons evenzeer voor sociaal ondernemerschap, steun aan maatschappelijke projecten en initiatieven rond welzijn en werkbaar werk.

Hoe doen we dat dan in de praktijk bij FAKTS? Naast een nadrukkelijk engagement bij serviceclubs voor het ondersteunen van sociale projecten, sponsort FAKTS ook initiatieven als SOS Kinderdorpen en Comi-Clowns.

Veel aandacht voor een juiste balans tussen werk en privé

FAKTS heeft de ambitie om organisch te groeien in een wereld die constant verandert. Zich voortdurend aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid is dus aan de orde, maar nooit zonder een evenwichtige werk-privé balans voor elke medewerker en vennoot te verstoren. Een juiste balans tussen werk en privé is immers een absolute voorwaarde om de beoogde organische groei te realiseren.

Opdat met deze voorwaarde te allen tijde rekening zou worden gehouden, doen we – in samenwerking met het Instituut voor Duurzaam Werken – een jaarlijkse bevraging naar het jobwelzijn van medewerkers en vennoten. We vragen hun mening wat verschillende aspecten van de job betreft: de ‘werkbaarheid’ van de job, de gedeelde waarden en de strategie daarrond, de gehanteerde processen en systemen inzake personeelsmanagement en de relatie tussen zingeving, engagement en productiviteit.

De resultaten geven ons inzicht op hoe we de zaken anders en beter kunnen aanpakken en geven ons de sleutels tot de organische groei die we willen bewerkstelligen met een stabiele en performante organisatiestructuur met de juiste mensen in een ideale jobfit. En zo creëren we ruimte voor groei op persoonlijk en organisatievlak.

Het is duidelijk dat het duurzame ondernemingsbeleid van FAKTS een manier van werken is waar alle betrokken partijen beter van worden.

Wil jij ook genieten van de diverse voordelen die “duurzaam ondernemen” biedt?

Maak dan een afspraak met FAKTS en we wijzen je graag de weg.

Terug naar overzicht

Deel dit bericht